Main Page Sitemap

Slot maskinen hyra reparation


slot maskinen hyra reparation

Ha bra belysning over arbetsytan.
Dynamisk balansering av rotorer med hjälp av mobila enheter och balansera maskinen.
Byt ut felaktig strombrytare hos en auktoriserad serviceverkstad.Allmanna sakerhetsforeskrifter, las denna brujtsanvisning noga!Reparation fAr endast utforas av en behorig elektromontor, i annat fall kan anvandaren rAka ut for olycksfall.Vetenskaplig-tekniska seminarium "tillfÖrlitlighet teknik".Var uppmarksam - Titta pa det du spela slots gratis online ingen nedladdning las vegas gor.Elektrisk anslutning, innan ni sticker in stickkontakten i vagguttaget, forsakra er om att natspanningen motsvarar den som ar angiven pa markplAten/typskylten.Kontrollera sladden/kabalen med iSrnna mellanrum och reparera dem hos en nuktur*emd verkstad om de ar skadade.Metoder för teknisk diagnostik och oförstörande provning.Anvand inte verktyget nar du ar trott.Skada inte sladden Bar aldrig maskinen I sladden och ryck ej ur sladden frAn uttaget.Se till att strombrytaren ar frAnslagen nar dulisatter i stickkontakten.Rlitlighet av lager f?rsamlingar, de faktorer som p?verkar tillf?Fundamentals of engineering anpassning, utj?HAll hantagen torra, rena och frln IrAn olja och fett.Undvik skador genom att ta bort splkar och skruvar ellur dylika foremAI frAn arbetsstycket.
Gummihandskar och halkfrln skoi rekommenderas vid utomhusarbeten.
Hall arbetsomradet rent Nedskrapade ytor och arbetsbhnkar ar upphov til skador.


Sitemap